Познай поговорката

Зареждане...


Правила

Трябва да познаеш българска поговорка. Всички гласни са премахнати а съгласните са разбъркани.